ANG partnerem Fundacji dla Afryki

Data: 2024-07-09 Autor: marketing Kategoria: Aktualności

Z radością informujemy, że nasza firma nawiązała współpracę z Fundacją dla Afryki: https://kapnijdlaafryki.pl. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania tak szczytnej inicjatywy, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym w najbiedniejszych regionach Afryki.

Fundacja dla Afryki realizuje swoje cele poprzez budowę studni, ujęć wodnych, szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej. Organizuje także indywidualny patronat nad bezdomnymi dziećmi, oferując regularną pomoc finansową na naukę i utrzymanie. Działania fundacji obejmują również pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Fundacja aktywnie promuje i organizuje wolontariat oraz działalność charytatywną, a także szerzy kulturę i sztukę różnych narodów na terenie Polski, jak i polską kulturę za granicą. Ponadto, wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, które nie mogą zostać pokonane bez zewnętrznej pomocy.

Jako partner Fundacji dla Afryki, nasza firma zobowiązuje się do wspierania tych działań i wnoszenia swojego wkładu w budowanie lepszego świata. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z misją fundacji i dołączenia do wspierania jej inicjatyw.

Razem możemy więcej!

https://kapnijdlaafryki.pl