Przewód izolowany termicznie i akustycznie SONODEC CLASSIC CLDS 254 (254mm l = 10mb)

Izolowany termicznie i akustycznie przewód SONODEC CLASSIC CLDS o średnicy 254 mm i długości 10 mb. Zewnętrzny płaszcz wykonany z trzech warstw: jednej aluminiowej oraz dwóch poliestrowych. Wewnętrzny kanał to pięć warstw: trzy warstwy aluminiowe oraz dwie poliestrowe. W kanale jest dodatkowo welon z folii paroprzepuszczalnej. Na warstwę izolacji składa się szklana wełna o grubości 25 mm. Produkt do stosowania w nisko- i średniociśnieniowych systemach wentylacji oraz klimatyzacji. Dzięki swojej giętej konstrukcji, redukowana jest liczba kształtek koniecznych do realizacji nawet skomplikowanych instalacji. Oznacza to także niższe koszty wykonania instalacji.