Nawiewnik JSR 250

Nawiewniki Systemair są zaprojektowane tak, aby wytwarzały horyzontalną dystrybucję powietrza. JSR, do montażu bezpośrednio na kanale lub za pomocą skrzynki rozprężnej, wydajność 50-600 l/s lub 180-2100 m3/h